Het 13-eeuwse praalgraf in de Munsterkerk in Roermond.