BoedhaDe vrijheid is een van de meest belangrijke kenmerken van de mens, aldus Beurskens. Een mens die zijn vrijheid opgeeft, veroordeelt zichzelf tot slavernij. Een gelovige die gelooft omdat het hem is opgelegd, valt ernstig te betreuren. Bij het bestaan hoort dat elk mens zelf moet zoeken. Dit raakt aan de fatale fout in het denken van het fundamentalisme. De waarheid met dwang inbrengen, leidt niet tot verlossing. Zonder vrijheid kan de waarheid niet bestaan, zoals omgekeerd vrijheid betekenisloos is zonder waarheid. Meer info hier beneden.