Toespraak Passiespelers

September 2010

Bij de laatste voorstelling van de Passiespelen in 2010 hield voorzitter Wim Beurskens een toespraak voor de spelers. Hij treft het gevoel dat die dag in het Tegelse openluchttheater hangt: alles gaat voorbij. Maar: er is meer. Lees.