Over Wim Beurskens - data

ACHTERGROND:

* Een reactie van Beurskens op een onderzoek waarin gesteld wordt dat bijna de helft van de Marokkaanse jongeren antiwesters is.
Volkskrant: bijna helft Marokkaanse jongeren antiwesters

'Als dit onderzoek betekent dat de helft van de Marokkaanse jongeren banden voelt met hun religueuze wortels en daarheen terug wil, dan is dat een goede zaak. Kritiek op de Westerse samenleving zoals ze nu functioneert is uiterst realistisch. Het ware te wensen dat de uitkomst onder Westerse jongeren overeenkomstig zou zijn, namelijk dat zij in grote getale op zoek waren naar hun Christelijke wortels en zich bezig waren los te maken van de vervreemding die de westerse samenleving in hun gelederen veroorzaakt met alle enorme problemen van dien. Het is ook te hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek leidt tot wat zelfkritiek onder de machthebbers en opinievormers in de westerse samenleving in plaats van dat ze hun creativiteit gebruiken om de bevolkingsgroepen nog verder uit elkaar te drijven zoals dat nu gebeurt met steeds verder gaande inburgeringseisen, die onder buitenlanders -terecht- als pesterijen worden ervaren.'

Reacties, naar aanleiding van de column 'Integratie? De groeten aan uw vader'.
- Ali cirillioglu 05 mei 2006: 'Ik zal de Groeten over brengen aan mijn vader, meneer de dokter :-) Een zeer goede bijdrage voor integratie hebt u hier uitgedokterd, proficiat. Gegroet en Selam...'
- Ingrid 23 mei 2006: 'positief stuk!!!!!! prettig om te lezen.'
- Een kritische reactie van Arie op het discussieforum Magreb over Beurskens column Dialoog met de Islam: 'Voor mij ligt het raakpunt meer bij een kritische dialoog, met moslims, over de islam. Iets wat tot op de dag van vandaag onmogelijk is.' Een reactie van Helena op 11 juli over de column 'Het natuurlijk beloop': 'De huidige maatschappij laat het inderdaad niet toe om ziek te zijn.. doorwerken, ook al kan je niet meer! Het Kabinet heeft dit ook mogelijk gemaakt.. Ziek zijn mag niet meer.'


Links:

- www.interreligieuze-werkplaats.nl Voor interessante activiteiten, het laatste nieuws, vacatures, adressen van organisaties of projecten: je vindt het allemaal op deze site.
- Zoekbank.nl
- Goodtimes


EERDER:

* Eerder: geboren in Swalmen, 1953, en er opgegroeid. Gymnasium aan het Bisschoppelijk College van Roermond, 1965-1971. High school in Californië, in 1971-1972. Van 1972 tot 1979 medicijnen gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1980 associé in huisartsenpraktijk in Tegelen, sinds twee jaar als een eenmanspraktijk, met bovengemiddeld veel ouderen en allochtonen. Veel poliklinische psychiatrie en psychologie doet Beurskens zelf in zijn praktijk. Van 1991 tot 1998 naar de universiteit in Nijmegen teruggegaan om er als theoloog af te studeren. Sinds 1985 voorzitter van de Passiespelen. In 1996 leider van het verzet tegen de herindeling van Tegelen bij Venlo.
copyright teksten www.wimbeurskens.nl: Wim Beurskens
copyright fotografie: Franco Gori. Meer info hier beneden.