PERSBERICHT BEURSKENS OVER UITSPRAKEN MUSKENS ROND ISLAM

Theoloog neemt stelling tegen bisschop

Tegelen - Bisschop Muskens heeft weinig van de islam begrepen. Dat zegt de theoloog Wim Beurskens naar aanleiding van uitspraken van Muskens waarin deze afstand neemt van de islam.

Muskens vindt dat het geloof van de moslims geen toekomst heeft, zo bleek bij de presentatie van de nieuwe bisschoppelijke missiebrief. Het wordt volgens de bisschop geassocieerd met geweld en gebrek aan godsdienstvrijheid.

Deze kwalificaties doen – aldus Beurskens - geen enkel recht aan een eeuwenoude traditie. Bovendien stelt hij dat de wereldreligies vijf gelijkwaardige wegen van geloof zijn; dit in tegenstelling tot Muskens die het boeddhisme boven de islam plaatst.

De bisschop zou er beter aan doen zijn pijlen te richten op het rationele wereldbeeld in het westen, zegt Beurskens in een reactie. “De katholieke kerk staat in haar wezen veel dichter bij de islam dan bij die moderne westerse wereld. Maar het lijkt alsof men in de kerk doodsbang is voor die gedachte.”

De christelijke kerken hebben, zo zegt Beurskens, de afgelopen eeuwen een knieval gemaakt voor het verlichtingsdenken. Het wordt belichaamd in de opvattingen van theologen als Hans Küng in Zwitserland en H.M. Kuitert in Nederland. Daarin is niets meer aanwezig van de oude spiritualiteit uit de middeleeuwen.

De islam heeft zich hier altijd verre van gehouden, wat juist haar redding is geweest. Dit terwijl die christelijke kerken inmiddels in veel landen in ernstige problemen verkeren. Niet voor niets hebben de bisschoppen deze week Nederland officieel tot missieland uitgeroepen. Het zal weinig helpen als zij ook niet het roer omgooien, voorspelt Beurskens.


Wim Beurskens is sinds de jaren tachtig voorzitter van de Passiespelen in Tegelen, die elke vijf jaar vele tienduizenden bezoekers trekt.
Als theoloog belichtte Beurskens het vraagstuk van euthanasie tegen een religieuze achtergrond. Hierover heeft hij in den lande vele lezingen gegeven. Daarnaast maakte hij de afgelopen jaren een diepgaande studie van de wereldreligies. Hij werkt aan een boek hierover. Zijn conclusie is dat ze dezelfde boodschap in zich dragen.